Zakres usług

Renowacja i konserwacja obiektów zabytkowych

 • Hydroizolacja pionowa oraz pozioma wykonywana metodą ciśnieniową oraz grawitacyjną. Posiadamy licencję na wykonywanie iniekcji krystalicznej
 • Kompleksowa renowacja elewacji ceglanych, kamiennych oraz tynkowanych: wycinanie spoin, uzupełnianie ubytków w cegle i kamieniu, odtworzenie wątku ceglanego, spoinowanie, scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja
 • Czyszczenie strumieniowo-ścierne w technologii Torbo (piaskowanie na mokro) oraz chemiczne
 • Roboty tynkarskie: wykonywanie wielowarstwowych tynków renowacyjnych, profili metodą ciągnioną, montaż sztukaterii oraz elementów ozdobnych

Kubaturowe roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne

 • Roboty rozbiórkowe
 • Roboty izolacyjne – cieplne oraz przeciwwilgociowe
 • Roboty murarskie oraz tynkarskie
 • Roboty żelbetowe
 • Montaż stolarki oraz ślusarki
 • Roboty wykończeniowe: prace okładzinowe, malarskie, suche zabudowy
 • Roboty ciesielsko-dekarso-blacharskie
 • Roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, C.O, elektryczne, wentylacyjne

Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną

 • Kształtowanie terenu i roboty brukarskie wraz z przygotowaniem podbudowy
 • Zakładanie terenów zielonych, mała architektura
 • Oświetlenie oraz odwodnienie terenu
Osiedle na Polnej